Make your own free website on Tripod.com

DXN MARKETING SDN. BHD

BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN DXN MARKETING SDN. BHD

(MEMBERSHIP APPLICATION FORM)


RBA. SUCCESS GROUP

Tahniah!!, Selamat datang dalam kumpulan RBA. SUCCESS GROUP.

Anda telah membuat satu keputusan yang bijaksana dengan menyertai DXN Marketing Sdn. Bhd sebagai pengedar. Kami menjamin perniagaan DXN Marketing Sdn. Bhd adalah satu peluang keemasan di mana anda boleh menjayakan semua impian anda menjadi kenyataan.

Menerusi Pelan Pemasaran DXN Marketing yang begitu mudah dan menakjubkan, kami percaya bahawa anda akan mencapai kejayaan setandaing dengan sebahagian besar pengedar-pengedar DXN Marketing yang telah berjaya mencapai matlamat mereka. Apa yang penting, anda sanggup berusaha. Kejayaan anda terletak di dalam diri anda sendiri.

Kami mengucapkan tahniah kepada anda kerana telah mengambil langkah pertama yang positif ini. Dengan komitmen dan keazaman diri anda sendiri, anda tidak akan gagal dalam perjalanan untuk kejayaan. Kami sentiasa membantu anda untuk mencapai impian anda menjadi kenyataan.


PEMOHONAN AHLI DXN MARKETING SDN. BHD
(MEMBERSHIP FORM)

1. Pilih cara bayaran. 
Sila isikan maklumat bayaran anda untuk pakej produk di bawah.  Untuk cara bayaran melalui bank, pesanan wang, atau check, sila buat pembayaran di atas nama BIAM ANJUMAL.

JENIS BAYARAN: RM (RINGGIT MALAYSIA)

1. YURAN KEAHLIAN (W.Malaysia)               : RM50.00 (SEUMUR HIDUP)
                                 (E.Malaysia)                 : RM53.00

HANTARKAN  RESIT PEMBAYARAN BANK, PESANAN WANG, ATAU CHECK KEPADA:

BIAM ANJUMAL
PETI SURAT 2533,
89008 KENINGAU,
SABAH - MALAYSIA.
 
CARA BAYARAN /PAYMENT PENERANGAN DAN MAKLUMAT
Melalui Bank Nama Bank yang dipilih /Name of Bank
 
No rujukan/Resit
Pesanan Wang/ Check No rujukan/Check
Penghantaran sendiri Sila datang sendiri ke pejabat RBA. SUCCESS GROUP
2. Sila penuhkan maklumat dibawah.

BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON / APPLICANT'S DETAILS
Nama Sponsor:
Id Sponsor:
No Kad Pengenalan / NRIC # :
Nama  / Name :
Tarikh Lahir / Date Of Birth :
Jantina / Sex : Lelaki / MalePerempuan / Female
Bangsa / Race : Melayu/MalayChina/ChineseIndia/IndianOthers
BAHASA HARIAN / LANGUAGE IN USE : BAHASA MELAYUENGLISHMANDARINTAMILOTHER / LAIN - LAIN
NAMA SI WARIS / NAME OF BENEFICARY : NAMA / NAME :
NO. K.P /NO. I.C :
TARIKH LAHIR / DATE OF BIRTH :
No Telefon  / Tel # :
Alamat Email / Email Address :

Alamat / Address :
Bandar / City :
Negeri / State :
Poskod / Postal Code :
Negara / Country :

BUTIR-BUTIR BANK AKAUN / BANK ACCOUNT DETAILS
Nama Bank / Name of Bank :
Nombor Akaun / Account # :
Cawangan / Branch :
Penerima / Account Owner :

Saya mengesahkan maklumat-maklumat di atas adalah benar dan sah. / I certify all the above information is true and valid.

Saya bersetuju untuk mematuhi TERMA DAN SYARAT DNX MARKETING SDN. BHD. / I agree to be bound by the TERMS AND CONDITION of DNX MARKETING SDN. BHD.