Make your own free website on Tripod.com

INFORMASI SYARIKAT

DXN. MARKETING SDN. BHD


NAMA SYARIKAT                             : DXN MARKETING SDN. BHD

PEJABAT BERDAFTAR                      : WISMA DXN, 213,
                                                                LEBUHRAYA SULTAN ABDUL HALIM,
                                                                05400 ALOR SETAR,
                                                                KEDAH DARUL AMAN,
                                                                MALAYSIA.

NO. PENDAFTARAN SYARIKAT    : 283904 - P

TARIKH DIPERBADANKAN            : 11 DISEMBER 1993

BANK UTAMA                                   : BANK BUMIPUTERA MALAYSIA BERHAD

SETIAUSAHA SYARIKAT                 : TANALETCHUMY A/P VEERIAH (LS 01456)

JURUAUDIT                                        : POR & OOI CO. AKAUNTAN AWAM


    PERMOHONAN MENJADI AHLI / MEMBERSHIP APPLICATION FORM
    TEMPAHAN PRODUK / ORDERING OF PRODUCTS
Profil Syarikat DXNE-Mail


Last Update: 30/01/991
Web Author: MR.RAYNER BIAM ANJUMAL
Copyright 1998 by RBA. ENTERPRISE - ALL RIGHTS RESERVED