Make your own free website on Tripod.com

PERAKUAN KUALITI PRODUK


Produk-produk berkualiti DXN mendapat pengiktirafan dari Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, dengan penganugerahan Sijil Amalan Perkilangan Terbaik (GMP). Ini membuktikan produk-produk DXN telah mencapai piawaian antarabangsa. KUaliti produk DXN juga telah terbukti melalui analisa, dan uji kaji yang telah dijalankan daripada pelbagai organisasi dan institusi seperti Universiti Sains Malaysia (USM), SISIR dan Union Laboratory.


    PERMOHONAN MENJADI AHLI


    TEMPAHAN PRODUK / ORDER PRODUK

Mr. Rayner HomePageE-Mail


Last Update: 30/01/99
Web Author: MR.RAYNER BIAM ANJUMAL
Copyright 1998 by RBA. ENTERPRISE - ALL RIGHTS RESERVED