Make your own free website on Tripod.com
RANCANGAN PENGAJARAN MUZIK


 

MATA PELAJARAN

MUZIK

TAHUN

BIL. MURID

TARIKH

MASA

JAM

TAJUK

KONSEP

PENCERAPAN & PENYERAPAN

DISIPLIN ILMU

NILAI

PENGETAHUAN SEDIA ADA

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dijangkakan murid-murid boleh:

SUMBER PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

LANGKAH- LANGKAH PENGAJARAN:

 

Langkah/masa

Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran/Pembelajaran

Catatan / ABM

Set Induksi ( 5 minit)
Langkah I
Langkah II
Langkah III
Langkah IV
Langkah V
Penutup
Catatan / Komen jika ada:Disediakan Oleh:

Rayner @ Biam Anjumal

Pensyarah Muzik
Maktab Perguruan Gaya
Kota Kinabalu.