Make your own free website on Tripod.com

KUMPULAN PENGURUSAN


Dr. Lim Siow Jin

Dr. Lim siow Jin, pengasas DXN Marketing Sdn. Bhd., mempunyai minat yang mendalam terhadap kulat dan hubungkaitnya dengan kesihatan manusia sejak dari awal lagi. Selepas menamatkan pengajian di Indian Institute of Technology, India, beliau memulakan penyelidikan tentang Ganoderma dan kesihatan tubuh manusia di dalam mahupun luar negeri lebih kurang 10 tahun. Pada tahun 1997, beliau dianugerahkan Doktor Falsafah dalam bidang perubatan Holistik dari Indian Boadr of Alternative Medicines.


    PERMOHONAN MENJADI AHLI / MEMBERSHOP APPLICATION FORM
    TEMPAHAN PRODUK / ORDERING OF PRODUCTS

PROFIL SYARIKAT DXN MARKETINGE-Mail


Last Update: 30/01/99
Web Author: MR.RAYNER BIAM ANJUMAL
Copyright 1998 by RBA. ENTERPRISE - ALL RIGHTS RESERVED