Make your own free website on Tripod.com

TEKNIK PENGELUARAN


Terdapat tiga teknik pengeluaran bagi menghasilkan Ganoderma berkualiti tinggi. Kaedah pertama adalah penanaman Ganoderma yang menggunakan 100% bahan organik, terdiri daripada sekam padi dan beras tumbuk tanpa menggunakan baja kimia dan racun serangga. Kedua, teknik kepekatan tinggi digunakan untuk mementapkan kandungan spora dalam produk bagi menjamin mutu, dan nilai Ganoderma. Seterusnya, adalah pengamalan kaedah Pengekstrakan Penyejukan Semulajadi untuk mengekalkan semua kandungan yang terdapat di dalam Ganoderma.

Sebagai sebuah syarikat bervisi dan berdaya maju, adalah wajar bagi DXN memiliki kilang dan makmal terkini untuk menjalankan penyelidikan, dan pembangunan serta pengawalan kualiti bagi menjamin ketinggian mutu, dan nilai produk.


    PERMOHONAN MENJADI AHLI / MEMBERSHIP APPLICATION FORM
    TEMPAHAN PRODUK / ORDERING OF PRODUCTS

PROFIL SYARIKAT DXN MARKETINGE-Mail

Last Update: 30/01/99
Web Author: MR.RAYNER BIAM ANJUMAL
Copyright 1998 by RBA. ENTERPRISE - ALL RIGHTS RESERVED